Навчальна дисципліна "Управління рухом автомобільного транспорту" для студентів галузі знань 12 "Інформаційні технології", спеціальності 122 "Комп'ютерні науки та інформаційні технології", спеціалізації "Комп’ютерні системи управління рухомими об’єктами (за видами транспорту)".