В електронному курсі розглянуто принципи побудови, функціонування та використання електронних компонентів засобів вимірювальної техніки. Проаналізовано особливості схемних рішень стосовно вимірювальних приладів різного призначення. Приводяться методики розрахунків електронних схем з врахуванням вимог до похибок вимірювань.