Метою вивчення курсу є формування знань, вмінь та уявлень стосовно обґрунтування господарських рішень з різним ступенем невизначеності та ризику.

 Предметом вивчення курсу є господарські рішення та пов'язані з ними ризики на підприємстві.

 Основні завдання курсу полягають у наступному: засвоєння основних принципів обґрунтування різних видів господарських рішень, методичних підходів щодо аналізу ризику та управління ним; оволодіння навичками самостійно здійснювати аналіз, ідентифікацію та оцінювання ризику, використовуючи комп'ютерну техніку та програмно-математичні комплекси.