Метою курсу є розвиток теоретичних положень, обґрунтування та розроблення методичних підходів і практичних рекомендацій щодо вибору способів та інструментів управління капіталом підприємства.

Предметом курсу є процеси формування джерел фінансування капіталу, розподіл цих коштів між різними категоріями активів та використання цих активів для відтворення капіталу.

Згідно мети, основні завдання курсу полягають у формуванні знань, вмінь та уявлень згідно предмету дисципліни.