Дисципліна викладається студентам другого курсу (напрям підготовки "Облік та аудит") факультету управління та бізнесу