Даний курс розрахований на студентів механічного факультету та передбачає оволодіння англійською мовою згідно з програмою підготовки бакалавра спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" (I семестр навчання)