Дисципліна "Патофізіологія" для студентів 501 л/д-б належить до нормативних дисциплін підготовки спеціалістів за напрямом "Лабораторна діагностика"