Головною метою викладання курсу є формування сучасного на основі системного підходу світогляду щодо створення, функціонування й еволюції організацій.