Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів і молодих учених вищих технічних навчальних закладів

(іноземними мовами)