Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих вчених 

23 листопада 2016р.