Електронний навчальний курс

«Програмування на VB та VBA»

Автори та тьютори курсу:Kostikova

Костікова Марина Володимирівна

доцент кафедри інформатики ХНАДУ,

кандидат технічних наук, доцент

Skrypina

Скрипіна Ірина Валентинівна

старший викладач

кафедри інформатики ХНАДУ

Мета курсу – призначений допомогти студентам заочної форми навчанняи всіх напрямків підготовки при вивченні розділів: «Основи алгоритмізації процесів оброблення інформації. Інтегроване середовище розробки Visual Basic», «Програмування в середовищі Visual Basic», «Табличний процесор Excel. Обробка даних засобами електронних таблиць» дисциплін «Інформатика», «Комп’ютерна техніка і програмування».

Задачі курсу – отримання студентами теоретичних знань та практичних навичок самостійної роботи на ПК в середовищі Visual Basic.

Даний курс навчить Вас всьому необхідному для ефективної роботи з Visual Basic. Тривалість курсу – 15 тижнів. Курс поділений на теми, що підлягають вивченню щонеділі. Кожна тема присвячена певному аспекту процесу розробки додатків. Таким чином, Ви освоїте інтегроване середовище розробки Visual Basic, основи програмування в середовищі Visual Basic. Крім того ознайомитись з програмуванням на макромов і Visual Basic for Application.

На протязі кожного тижня студент повинен:

  • ознайомитись з теоретичним матеріалом з вказаної теми;

  • виконати всі практичні завдання.

На 4-му та 15-му тижні передбачений тестовий контроль знань за змістом тем, які вивчались.

За кожне практичне завдання, кожний тест нараховується певна кількість балів. Загальна оцінка за курс визначається з суми набраних балів.

Курс рекомендований до вивчення у другому семестрі студентами заочної форми навчання та базується на знаннях, які були отримані з вказаних дисциплін у першому семестрі.