Дисицпліна "Теорія і практика освітнього менеджменту" є базовою в освітньо-професінйій програмі підготовки за спеціальністю «Управління навчальним закладом). Розрахована на 10 кредитів, у т.ч. практику керівника без відриву від виробництва.