На сучасному етапі охорони навколишнього природного середовища, відносин взаємодії суспільства і природи включають в себе природоохоронні і природоресурсові відносини. Сутність єдності цих відносин полягає у тому, що вони виникають, існують, припиняються з приводу певних природних об’єктів, які розвиваються за відповідними законами природи. У зв’язку з цим постає завдання підвищення рівня викладання та засвоєння студентами  лісово-правових знань, що формуються відповідно до сучасних напрямів державної політики в сфері охорони навколишнього природного середовища,, досягнень науки лісового права.

Мета курсу “Лісове право” – формування системи знань з правового регулювання екологічних відносин, юридичного забезпечення господарської діяльності сільськогосподарських підприємств, землеволодіння та землекористування, охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки.