Курс призначений для студентів  1 курсу спеціальності "Мова та література (англійська)", які вівчають німецьку мову як другу іноземну. Головна практична мета цього курсу полягає у формуванні мовної, мовленєвої, професійно-спрямованої, лінгвосоціокультурної та навчально-стратегічної компетентності студентів, які дозволяють вільно розмовляти на підставі володіння обширним словниковим запасом та граматикою. Для цього студенти вчаться читати, перекладати з німецької мови на рідну та з рідної на німецьку, писати, розуміти мову. Матеріал подається на комунікативній основі, яка спрямована на розвиток мовленєвої діяльності студентів.