Навчальна дисципліна «Книгознавство та бібліотекознавство» призначена для навчання студентів спеціальності 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» у І семестрі, входить до циклу вибіркових дисциплін. Курс пов’язаний із дисциплінами «Документознавство», «Документно-інформаційні комунікації», «Вступ до фаху», «Аналітико-синтетична переробка інформації».

Мета дисципліни – допомогти студентам набути теоретичних та практичних знань у галузі книгознавства та бібліотекознавство, ознайомити їх  з основами бібліографознавства, бібліотекознавства, читачезнавства, тобто дисциплінами, які входять до складу книгознавства як комплексної дисципліни.

Завдання навчального модуля:

- розкрити зміст поняття «Книгознавство та бібліотекознавство», вивчивши еволюцію розвитку науки про книгу;

- дати загальне уявлення про основні книгознавчі концепції та школи;

- визначити місце книгознавства у системі наук;

- надати студентам інформацію про книгу та книжкову справу як об’єкти книгознавства, типологічні проблеми книгознавства;

- ознайомити з теоретичними проблемами бібліографознавства та бібліотекознавства;

- охарактеризовати читачезнавство як нову дисципліну книгознавчого циклу;

- розкрити теоретичні засади вивчення бібліотекознавства;

- визначити методологію сучасного бібліотекознавства;

- розглянути бібліотечну справу в контексті інформаційної діяльності.