Курс "Історія Стародавньої Греції та Риму" входить до переліку нормативних дисциплін в програмі підготовки бакалаврів за спеціальністю "Історія". Призначений для студентів першого року навчання. 

У курсі розглядаються вузлові проблеми політичної, суспільної, економічної та культурної історії античної доби. Матеріал курсу охоплює період з ІІІ тис. до н.е., часу зародження Крито-Мікенської цивілізації,  до V ст. н.е. - часу загибелі Західної Римської імперії та виникнення перших варварських держав.