Курс

"Cтворення дистанційних курсів на базі CourseLab"

Розробка курсу не належить до нормативних, а створюється з метою внутрішнього використання для викладачів та технічних співробітників університету.

Автор та викладач курсу: Локтіонова О.Л., начальник відділу дистанційного навчання Маріупольського державного університету

Обсяг та тривалість курсу: 9 тижнів + 1 - організаційний

Опис

Курс «Cтворення дистанційних курсів на базі CourseLab» має своєю метою підготовку викладачів та технічних співробітнику університету до роботи у найбільш популярних системах дистанційного навчання (ДН) з використанням сучасних технологій.

Мета курсу

Отримання навичок роботи з програмою CourseLab та вмінь супроводжуючого характеру за потреби (робота з текстами в інших редакторах: БлокнотМS-Word; налаштування зображень засобами ОС, використання переваг pdf-формату, створення та обробка аудіо- та відео даних, ін.).

Результати навчання: готовий курс у конструкторі CourseLab