Курс вивчає історичні процеси становлення та розвитку управління освітою в Україні та регіоні (Південь України). Курс має на меті надання ґрунтовних знань з історії становлення та розвитку системи вітчизняної освіти та державного й громадського управління нею,  періодизації їх розвитку, особливостей формування провідних тенденцій, суперечностей і закономірностей освітніх процесів, співвідношення історії й сучасного розвитку теорії та практики управління освітою, актуалізації історичного досвіду в умовах модернізації національної освіти.