Проблеми етнопсихології викликають загальний інтерес дослідників у зв’язку із зростанням актуальності вирішення питань етносу: розширення простору психологічних знань, що включають до своєї проблематики питання характеристики різноманітних груп населення, зокрема етнічних груп; поглиблення вивчення диференційних культурно-історичних та етнокультурних проблем. Межі етнопсихології як певної наукової сфери, її способи дослідження та оцінка самих етнопсихологічних явищ, функціональна характеристика її конструктів та функцій – все це потребує пошуку шляхів не тільки етнопсихологічних досліджень, але й досліджень щодо визначення самої етнопсихології. Однак вже сама можливість та необхідність постановки багатьох проблем, виникнення відповідних вимог щодо етнопсихології свідчить про важливу, зростаючу роль, яку вона відіграє у системі загальних наукових знань. Опанування знань з етнічної, національної психології є потребою кожної особистості, а також передумовою її повноцінного самоусвідомлення та розвитку. У сучасних умовах суспільно-духовного життя України інтерес до цієї проблеми особливо підвищується. В період розбудови національної держави оволодіння етнопсихологічними знаннями має сприяти гармонізації між особистісних, міжнаціональних стосунків як у межах України, так і на міждержавному рівні.

МЕТОЮ  запровадження навчального курсу з етнопсихології є розширення знань майбутніх практичних психологів з питань національно-психологічних властивостей людини, яка уособлює певну етнічну культуру, спосіб життя, вдачу, ментальність, а також прагнення розкрити соціально-психологічні механізми утворення і розвитку нації та історію становлення галузі знань щодо психологічних ознак окремого етносу.