Метою курсу є оволодіння теоретичними знаннями з питань методології наукових досліджень, формування у студентів навичок постановки наукових задач і їх вирішення на теоретичному і емпіричному рівнях; формування вміння організовувати дослідницьку діяльність.

Завдання курсу:

  • знайомити студентів із засадами організації наукових досліджень в Україні;

  • сприяти оволодінню сучасною методологією наукових досліджень;

  • знайомити з особливостями вибору напрямів наукових досліджень та визначення етапів НДР;

  • знайомити з методами проведення теоретичних та експериментальних досліджень;

  • вчити оформляти результати наукової роботи;

  • формувати практичні навички раціональної організації наукової роботи.