Однією з необхідних умов правильного сприйняття і практичного використання соціально-економічної інформації, формулювання кваліфікованих висновків та розробки обґрунтованих прогнозів подальшого розвитку соціально-економічних явищ та процесів є знання статистичної методології вивчення кількісної сторони соціально-економічних явищ, природи масових статистичних сукупностей, умов їх застосування в економічних дослідженнях. Вивчення статистичної методології та практичних аспектів її застосування є необхідною умовою формування ділових якостей майбутніх економістів та менеджерів.

Метою вивчення курсу "Статистика" є  оволодіння теоретичними знаннями щодо сутності та особливостей застосування статистичних методів аналізу, реалізації етапів статистичного дослідження, застосування методів збору та підготовки даних до статистичного аналізу, виконання збору, систематизації та класифікації статистичної інформації з метою вирішення конкретних завдань аналізу соціально-економічного  розвитку.

Завдання курсу полягає у вивчення принципів організації статистичних спостережень, методик розрахунку показників статистичного аналізу соціально-економічних явищ і процесів.

Курс "Статистика" орієнтований на студентів спеціальностей "Міжнародний бізнес", "Міжнародна економіка", "Менеджмент" та "Туризм".