У частині-І дистанційногг курсу Копмп'ютерна електроніка розглядається теорія електричних кіл постійного та змінного струму, а також теорія трифазних кіл. Студенту необхідно здобути теоретичні відомості та отримати навчки розрахунку та моделювання кіл постійного та змінного струму, а також трифазних кіл.