Предмет дисципліни – вивчення причин, що викликають відмови об'єктів, визначення закономірностей, яким відмови підкоряються, розробка засобів кількісного виміру надійності, методів розрахунку та випробувань, розробка шляхів і засобів підвищення надійності.

Мета дисципліни – освоєння студентами основ теорії надійності систем на рівні умінь, достатніх для практичної діяльності за фахом.

Завдання навчальної дисципліни – вивчення студентами основ теорії надійності систем на рівні знань, необхідних для засвоєння ними системи взаємозалежних профілюючих дисциплін.