Основною метою викладання курсу є розвинути в аспірантів дослідницьких навиків в області менеджменту та маркетингу взаємовідносин, а також отримання теоретичних знань в області сучасних тенденцій розвитку міжорганізаційних відносин, придбання навичок і умінь вирішення практичних ситуацій, пов'язаних з аналізом конкурентного середовища на ринках, визначенням суб'єктів, що займають домінуюче становище, формування системи взаємовідносин АТП з його основними партнерами, враховуючи задоволення потреб партнерів та забезпечення ефективної діяльності підприємства