Навчальна дисципліна належить до циклу математичної, природничо-наукової підготовки.

Дисципліна закладає основи для вивчення інших технічних дисциплін, які впливають на знання при вивченні дисциплін за фахом; циклу дисциплін професійна-практичної підготовки студентів, які вивчаються на старших курсах; в курсовому та дипломному проектуванні.

Мета вивчення навчальної  дисципліни:  підготовка фахівців до професійної діяльності в галузі будівництва автомобільних доріг і аеродромів, мостів і транспортних тунелів з використанням геометричного та графічного  моделювання інженерних споруд у відповідності зі стандартами ЄСКД та СПДБ на рівні професійних вимог (в тому числі з використанням програм геометричного моделювання та засобів обчислювальної техніки).