Курс-ресурс для вивчення дисципліни "Аналіз господарської діяльності" для студентів спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"