Курс-ресурс для вивчення особливостей функціонування та економіки підприємства дорожньої галузі для студентів спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія