Основними    завданнями     вивчення       навчальної        дисципліни    є формування комплексу знань, вмінь та уявлень з питань застосування комп’ютерів для математичного моделювання механічних систем будівельних, дорожніх машин, механічного обладнання та організаційно - технічних систем використовування.