2017

Курс за вибором «Офісні інформаційні технології» призначено для формування в старшокласників інформаційної культури з одночасним розвитком їх інформатичної компетентності, пізнавальних і творчих здібностей через навчання доцільного та грамотного використання сучасних інформаційних (офісних) технологій, що забезпечить готовність учнів до активної життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства.

В. О. Потієнко, Г. І. Гогерчак«Офісні інформаційні технології»навчальна програма для учнів старшої школи лист ІІТЗО МОН від 03.04.2014 № 14.1/12-Г-1057

Тема "Просте речення" розглядається в розділі "Відомості з синтаксису й пунктуації" курсу української мови в 5 класі відповідно до чинної Програми "Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (5-9 класи)"

Цей курс прзначений для студентів магістерської програми "Бізнес адміністрування"

Дисципліна "Патофізіологія" для студентів 501 л/д-б належить до нормативних дисциплін підготовки спеціалістів за напрямом "Лабораторна діагностика"